Manglende opmærksomhed og overblik

De fleste oplever til tider, at de arbejder så fordybet med en opgave, at de glemmer at se på helheden og sammenhængen.

Det er vigtigt at være i stand til at fordybe sig i en opgave, men det er lige så vigtigt, at man kan se tingene i et bredere perspektiv. Er man ikke i stand til at se tingene i et bredere perspektiv, er der nemlig risiko for, at man ikke spotter faresignaler, fordi man har stirret sig blindt på detaljerne.

Årsager til at vi er uopmærksomme eller opfatter andre som uopmærksomme

Der kan være flere forskellige årsager til, at man er uopmærksom i situationer eller opfatter andre som fraværende.

Man kan have tankerne et andet sted og derfor have svært ved at være til stede og føle situationen. Det kan også være, at man arbejder så fordybet på en opgave, at man glemmer verdenen omkring sig. I begge scenarier kan det resultere i, at man overser vigtige detaljer eller i at der opstår fejl.

At man opfatter andre som fraværende, kan også skyldes kulturelle forskelle. En stor del af misforståelser opstår på grund af kulturelle forskelle.

Undersøgelser har vist, at folk i USA står cirka 2-3 skridt fra hinanden, medmindre de er i et forhold. Folk fra andre kulturer, som står tættere på hinanden, bliver derfor opfattet som intimiderende og uhøflige.

Ved at anerkende, at mennesker har forskellige livsanskuelser og adfærd, bliver det lettere at forstå, at deres adfærd ikke er ondsindet, men at de blot har andre normer i deres kultur.

 Sådan undgår du at miste overblikket

  • Sørg for at tage noter, når du bliver sat ind i en opgave, så du ikke overser detaljer.
  • Brug dine kollegaer som sparringspartnere, giv hinanden konstruktiv kritik.
  • Sørg for at du har forstået opgaven 100%, inden du giver dig i kast med den.
  • Lav en tjekliste, så du er sikker på, at du får løst alle opgaver og ikke skal bruge nætterne på at spekulere over, hvorvidt du har overset noget.
  • Vær ikke bange for at bede dine kollegaer om hjælp.
  • Kan du mærke, at du stirrer dig blindt på detaljer, er det en god idé at tage en pause fra opgaven og beskæftige dig med noget andet. Undgå at gå på nettet eller lave andre ting, som kan distrahere dig fra dine tanker. Giv din hjerne tid til at tænke og få nye idéer, uden at du bliver bombarderet med andre indtryk.

 


 

Avoid the dirty dozen

I 1993 udviklede Gordon Dupont konceptet ”Avoid the dirty dozen”. Gordon Dupont var uddannet pilot, men satte sig, efter Air Ontario flyulykken, hvor 24 mennesker mistede livet, for at undersøge og analysere årsagerne til, at flyulykker opstår.

Her fandt han frem til at 80% af alle flyulykker skyldes menneskelige fejl.

Han udarbejdede derfor ”Avoid the dirty dozen” hvor han beskrev tolv af de mest almindelige menneskelige fejl, som resulterer i ulykker.

Jeg har sat mig for at skrive 12 blogposts, hvor jeg går i dybden med disse 12 menneskelige fejl og giver råd til, hvordan man kan forebygge, at fejlene opstår.

Denne artikelserie er inspireret af Mads Bruun der ud over at være flymekaniker også har bloggen Bruuns Garage samt FAA Dirty Dozen PDF.