cons

Når selvtilfredshed bliver farligt

Det er godt at have selvtillid og det er i orden at være selvtilfreds. Problemet opstår, når selvtilfredsheden reducerer ens evne til at spotte faresignaler.

Vores evne til at spotte faresignaler er ofte reduceret, når vi løser rutineopgaver. Rutineopgaverne er de opgaver, som vi har løst så mange gange, at vi opfatter dem som nemme og sikre. Vi er derfor mindre opmærksomme, når vi løser opgaverne og risikoen for at overse faretruende signaler, er derved større. Vores hjerne kører på autopilot og vi ser kun det, vi er vant til at se og forventer at se.

Selvtilfredshed, hvor vi slapper for meget af, kan også forekomme, når vi har afværget en potentiel krise. Dette resulterer i, at vi fysisk slapper mere af og er mindre opmærksomme på andre faretruende signaler.

En hårfin balance

For mange opgaver og for meget pres forårsager stress og forringer vores præstation på arbejdspladsen, mens for få opgaver og for lidt pres, resulterer i kedsomhed, selvtilfredshed og dette forringer også vores præstation på arbejdspladsen.

Når vi løser rutineopgaver, er det derfor vigtigt, at vi opretholder et tilstrækkeligt og optimalt niveau af stress, men ikke mere end det.

I hjernen har vi et center, der hedder Amygdala, som sammenligner alt det vi oplever og tænker med de erfaringer, vi tidligere har gjort os.

Amygdala aktiveres også, når vi møder noget faretruende eller noget uventet. Det der konkret sker er, at hjernen udskiller stress hormonerne adrenalin og kortison, som øger sanserne og udløser en kortvarig positivt stress respons, som gør os i stand til at løbe hurtigere eller reagere hurtigere.

Det er skadeligt, hvis dette sker hyppigt eller på permanent basis, men det er også skadeligt, hvis vores Amygdala center ikke reagerer på, at vi er i en ”alarmsituation”.

Sådan undgår du at overse fejl, når du løser rutineopgaver

I det følgende får du nogle gode råd til, hvordan du sørger for at være tilstrækkeligt stimuleret, når du udfører rutineopgaver og derved undgår at overse fejl.

  • Forvent altid, at du finder fejl
  • Følg de nedskrevne instruktioner, såsom kontrolrapporter, slavisk. Det øger din opmærksomhed og giver dig den passende stimulus.
  • Undgå at arbejd ud fra hukommelsen og antag ikke, at noget er i orden, før du har tjekket op på det.
  • Lav en tjekliste og undgå at tjekke opgaver af listen, som du ikke er 100% sikker på, at du har løst fyldestgørende.
  • Teamwork og gensidig krydskontrol, hvor I sammen følger op på opgaverne. Det kan især være en god øvelse, hvis du føler dig træt, da du derved får hjælp til at sikre dig, at du ikke har overset noget.
  • Lær af dine egne og kollegaers fejl.

 


 

Avoid the dirty dozen

I 1993 udviklede Gordon Dupont konceptet ”Avoid the dirty dozen”. Gordon Dupont var uddannet pilot, men satte sig, efter Air Ontario flyulykken, hvor 24 mennesker mistede livet, for at undersøge og analysere årsagerne til, at flyulykker opstår.

Her fandt han frem til at 80% af alle flyulykker skyldes menneskelige fejl.

Han udarbejdede derfor ”Avoid the dirty dozen” hvor han beskrev tolv af de mest almindelige menneskelige fejl, som resulterer i ulykker.

Jeg har sat mig for at skrive 12 blogposts, hvor jeg går i dybden med disse 12 menneskelige fejl og giver råd til, hvordan man kan forebygge, at fejlene opstår.

Denne artikelserie er inspireret af Mads Bruun der ud over at være flymekaniker også har bloggen Bruuns Garage samt FAA Dirty Dozen PDF.