I 1993 udviklede Gordon Dupont konceptet ”Avoid the dirty dozen”. Gordon Dupont var uddannet pilot, men satte sig, efter Air Ontario flyulykken, hvor 24 mennesker mistede livet, for at undersøge og analysere årsagerne til, at flyulykker opstår.

Her fandt han frem til at 80% af alle flyulykker skyldes menneskelige fejl.

Han udarbejdede derfor ”Avoid the dirty dozen” hvor han beskrev tolv af de mest almindelige menneskelige fejl, som resulterer i ulykker.¨

I det følgende belyser jeg disse 12 menneskelige fejl og giver råd til, hvordan man kan forebygge, at fejlene opstår.

1.Kommunikation er drivkraften for succes.

En undersøgelse af forholdet mellem kundetilfredshed og virksomheders arbejdskultur viser, at når virksomheder arbejder på at motivere deres medarbejdere, så påvirker det kundetilfredsheden positivt.

Den interne kommunikation har altså en afgørende effekt på den eksterne kommunikation.

Læs hele blogpostet om kommunikation og få 10 råd til, hvordan du styrker kommunikationen med dine kollegaer og kunder.

2. Selvtilfredshed

Det er vigtigt at have selvtillid og at være selvtilfreds. Problemet opstår, når selvtilfredsheden forringer ens evne til at spotte faretruende signaler.

Det sker ofte, at vores evne til at spotte faresignaler bliver forringet, når vi løser rutineopgaver.

Rutineopgaverne er de opgaver, som vi har løst mange gange før og har rutine i. Vores hjerne kører derfor på autopilot og vi er således mindre opmærksomme på faresignaler, hvilket øger risikoen for, at vi begår fejl.

Læs hele blogpostet og få nogle gode råd til, hvordan du sørger for at være tilstrækkeligt stimuleret, når du udfører rutineopgaver og derved undgår at overse fejl.

3. Manglende viden

Manglende erfaring og viden er ofte årsagerne til, at man begår fejl i virksomheder. Det resulterer nemlig i, at man har svært ved at vurdere situationer og træffe hensigtsmæssige beslutninger.

Det er derfor vigtigt, at virksomheder hele tiden stiler efter at blive dygtigere, også selvom man har erfarne medarbejdere ansat.

Verden er nemlig i konstant udvikling og bliver skridt for skridt mere digitaliseret. Virksomheder er derfor nødt til at følge med denne udvikling, hvis de gerne vil være konkurrencedygtige.

Læs hele blogpostet og få råd til, hvordan du kan dygtiggøre dig.

4. Afbrydelser

Det er afgørende, at vi er i flow og ikke bliver afbrudt, når vi løser kreativt svære opgaver. Vi bruger nemlig lang tid på at komme i flow og bliver vi afbrudt, skal vi bruge yderligere tid på at komme tilbage i flow.

Gennemsnitligt tager det 25 minutter at komme i flow. Det betyder, at man spilder 25 minutter hver eneste gang man bliver afbrudt i flow.

Det er derfor vigtigt, at man ikke forstyrrer sine kollegaer, når de arbejder i flow, medmindre det er omkostningen, 25 minutters flowtid, værd.

Læs mere om flow og få gode råd til, hvordan du undgår afbrydelser.

5. Manglende teamwork

Teamwork er en effektiv arbejdsform, fordi mange forskellige menneskers færdigheder kombineres. Samtidig er det med til at øge motivationen hos de ansatte og til at skabe en sammenholdsfølelse.

Der er dog også en del faktorer, man skal tage højde for, når man arbejde i teamwork. Eksempelvis at alle teamets medlemmer trives i teamwork, da dette er afgørende for, at man kan opnå gode resultater.

Læs mere om, hvilke faktorer du skal tage højde for, når du arbejde i teamwork og få gode råd til, hvordan du skaber et godt teamwork.

6. Træthed

Når vi er trætte og udmattede er risikoen for, at vi begår fejl, større.

Overordnet kan man skelne i mellem fysisk og psykisk træthed. Fysisk træthed er, når man har sovet for lidt eller ikke har fået spist nok i løbet af en dag. Psykisk træthed kan forekomme, når man er udbrændt på arbejdspladsen, deprimeret eller stresset.

Udover disse former for træthed, er der de seneste år kommet fokus på en ny form for træthed, nemlig beslutningstræthed. Flere undersøgelser viser, at mennesker ikke kan træffe et uendeligt antal velfunderede beslutninger i løbet af en dag.

Det er derfor en god idé at spare på beslutningerne, hvilket man kan gøre ved at minimere beslutningsprocesserne i hverdagen.

Læs mere om beslutningstræthed og få en række gode råd til, hvordan du minimerer beslutningsprocesser i hverdagen.

7. Manglende ressourcer

Manglende ressourcer dækker både over mangel på arbejdskraft, udstyr, dokumentation, penge, tid etc. Fællesnævneren er, at manglende ressourcer ofte resulterer i, at der opstår fejl.

Manglende ressourcer leder også i mange tilfælde til stressede medarbejdere, som begår flere fejl, på grund af mistrivsel på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed hele tiden arbejder målrettet på at holde sig ressourcestærk.

Læs hele blogpostet og få gode råd til, hvordan du undgår at mangle ressourcer i din virksomhed.

8. Pres i hverdagen

De fleste mennesker oplever, i et eller andet omfang, at de føler sig pressede i arbejdslivet.

Problemet, som kan opstå, når vi arbejder under pres, er, at vi kan komme til at træffe hurtige og ikke særlig velfunderede beslutninger. Beslutninger, som kan være uhensigtsmæssige for virksomheden og få alvorlige konsekvenser.

Læs hele blogpostet og få gode råd til, hvordan du minimerer presset i hverdagen.

9. Stilhed

Tingene glider ikke nødvendigvis lettere, når vi vælger at tie.

Mange undersøgelser viser, at resultatet af projekter bliver dårligere, hvis flere af gruppens medlemmer ikke tør ytre deres ærlige holdning, fordi de frygter, at den er i modstrid med resten af gruppens.

Læs hele blogpostet og få råd til, hvordan du bryder tavsheden.

10. Stress

Stress blandt medarbejdere er et udbredt problem i mange danske virksomheder og hvert år bliver 35.000 danskere sygemeldt på grund af stress.

Det er vigtigt at se på stress fra et organisatorisk niveau i en virksomhed. Det er ikke tilstrækkeligt at betragte det som et individuelt problem, da stress, uanset hvor den kommer fra, påvirker virksomheden.

Læs mere om stress og få råd til, hvordan du forebygger stress.

11. Uopmærksomhed

De fleste oplever til tider, at de arbejder så fokuseret på en opgave, at de glemmer alt omkring sig og glemmer at se tingene i et bredere perspektiv.

Det er vigtigt at være i stand til at fordybe sig i en opgave, men det er lige så vigtigt, at man kan se helheden og sammenhængen. Er man ikke i stand til at se tingene i et bredere perspektiv, er der nemlig risiko for, at man ikke spotter faretruende signaler, fordi man har stirret sig blindt på detaljerne.

Læs hele blogpostet og få råd til, hvordan du undgår at miste overblikket.

12. Normer

Det er vigtigt, at man som virksomhed tør stille spørgsmålstegn ved, hvordan man gør tingene. Stiller man ikke spørgsmålstegn ved metoden og proceduren, er det svært at dygtiggøre sig og udvikle sig.

Verden er i konstant forandring og den teknologiske udvikling har på få årtier taget stor fart. Etablerede brancher bliver derfor nødt til at følge med denne udvikling.

Læs hele blogpostet og få råd til, hvordan du bryder normerne i din virksomhed.