Fordele og ulemper ved teamsamarbejde

Et godt teamwork kan give unikke resultater, fordi mange forskellige personers kompetencer, personligheder og færdigheder kombineres. Resultater, som ikke kunne være opnået af en enkelt person.

Samtidig er det med til at øge motivationen hos de ansatte, fordi der skabes en team ånd. Teamwork forbedrer også de ansattes evne til at anskue et problem fra flere forskellige vinkler og træffe mere velfunderede beslutninger.

Der er dog også en del faktorer, man skal tage højde for, når man arbejder i teamwork.

Først og fremmest er det afgørende, at alle teammedlemmer bidrager. Det ses ofte, at en eller flere personer er passive i samarbejdet og det går udover dem, som er engagerede. Dette er også en økonomisk byrde for virksomheden.

Det er også vigtigt, at tage højde for, at forskellige personlighedstyper, kræver forskellige arbejdsformer.

Vi befinder os i en epoke, hvor performancekulturen hersker. Man skal kunne performe i en gruppe og træde frem. Det er der mange mennesker, som ikke kan og eller bryder sig om.

Det er derfor vigtigt, at man som leder er opmærksom på, hvem man placerer i store teams og om det overhovedet er alle personlighedstyper, som egner sig til at arbejde i teams.

Teamsamarbejde fungerer godt for den ekstroverte personlighedstype, som kan lide at performe og tænke højt. Mens dette kan være grænseoverskridende for den introverte personlighedstype.

Den introverte har til gengæld andre vigtige kvaliteter, såsom stille refleksion og evnen til at fordybe sig. Kvaliteter, som den introverte ikke får mulighed for at udfolde, hvis den introverte ikke føler sig tryg og komfortabel i teamsamarbejdet.

10 råd til at skabe et godt teamwork

  1. Forskellige personlighedstyper: Det er en god idé at sammensætte et team, som består af forskellige personlighedstyper, som kan komplementere hinanden. Det er dog vigtigt, at alle teammedlemmerne trives i teamsamarbejdet, ellers er der en risiko for, at samarbejdet ikke giver værdi eller resultater for din virksomhed.
  2. Forventningsafstemning: Afstem jeres mål og forventninger i teamet og tal om, hvordan I vil gribe opgaven an.
  3. Konsensus: Sørg for, at alle har forstået opgaven og at alle er enige om, hvordan opgaven løses.
  4. Taletid: Sørg for at alle teamets medlemmer får taletid og mulighed for at ytre tanker og idéer.
  5. Tillid: Stol på dine kollegaer
  6. Nærvær: Vær nærværende og til stede i dialogen
  7. Kommunikation: God kommunikation er ekstrem vigtig, især i teamsamarbejde. Læs hvordan du styrker kommunikationen her: http://timeblock.dk/avoid-the-dirty-dozen/
  8. Vær en god lytter:De fleste mennesker anser sig selv som gode lyttere, men bruger alligevel det meste af andres taletid på at tænke over, hvad de selv vil sige, når det bliver deres tur igen.
  9. Opdatering: Sørg for at opdatere de andre teammedlemmer om, hvor langt du er med din del af opgaven.
  10. Evaluering: Det er en god idé at evaluere både løbende og efter I har løst opgaven. Tal om, hvad der forløb godt i processen og hvad der forløb mindre godt. På den måde forbedrer I jer hele tiden.

 


 

Avoid the dirty dozen

I 1993 udviklede Gordon Dupont konceptet ”Avoid the dirty dozen”. Gordon Dupont var uddannet pilot, men satte sig, efter Air Ontario flyulykken, hvor 24 mennesker mistede livet, for at undersøge og analysere årsagerne til, at flyulykker opstår.

Her fandt han frem til at 80% af alle flyulykker skyldes menneskelige fejl.

Han udarbejdede derfor ”Avoid the dirty dozen” hvor han beskrev tolv af de mest almindelige menneskelige fejl, som resulterer i ulykker.

Jeg har sat mig for at skrive 12 blogposts, hvor jeg går i dybden med disse 12 menneskelige fejl og giver råd til, hvordan man kan forebygge, at fejlene opstår.

Denne artikelserie er inspireret af Mads Bruun der ud over at være flymekaniker også har bloggen Bruuns Garage samt FAA Dirty Dozen PDF.