Manglende ressourcer

Manglende ressourcer dækker både over mangel på arbejdskraft, udstyr, dokumentation, penge, tid etc. Fællesnævneren er, at manglende ressourcer ofte resulterer i, at der opstår fejl.

Manglende ressourcer leder også, i mange tilfælde, til stressede medarbejdere, som begår flere fejl, på grund af mistrivsel på arbejdspladsen.

Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed sørger for at have de nødvendige ressourcer, ellers får det alvorlige konsekvenser både for både virksomheden og dens medarbejdere.

Det er naturligvis lettere sagt, end gjort. Det kan jo være svært, hvis man eksempelvis har en virksomhed, hvor der ikke er økonomiske ressourcer til at ansætte flere, selvom der er behov for mere arbejdskraft.

Her er man nødt til at anskue det som en langsigtet investering for virksomheden. For hvis ikke man ansætter flere, når der er behov for det, så bliver medarbejderne i virksomheden overbelastede og stressede. Dette øger risikoen for, at de begår fejl og ikke kan udføre deres arbejde optimalt.

Derudover øger det risikoen for længerevarende sygemeldinger, som belaster virksomhedens øvrige medarbejdere, fordi de, på grund af underbemanding, skal løfte mere og derved også er i risikozonen for at gå ned med stress.

Man er derfor, som virksomhedsejer, nødt til at se det som en langsigtet investering at skaffe de nødvendige ressourcer til sin virksomhed.

Sådan undgår du at mangle ressourcer

Det rigtige udstyr kan gøre arbejdsgangen nemmere, for dig og dine medarbejdere og minimere risikoen for, at der opstår fejl. Det kan eksempelvis være udstyr eller programmer, der automatiserer manuelle processer, så I både sparer tid og penge i virksomheden.

Fakturerer din virksomhed f.eks. manuelt, kunne I overveje at skifte over til e-fakturering. Det vil spare din virksomhed tid og penge på papir, porto og arbejdskraft.

Det er også vigtigt at være på forkant med at ansætte flere medarbejdere, så snart der er behov for det. Udskyder du denne proces for længe, kan det få en række negative konsekvenser for dine medarbejdere og for din virksomhed.

Først og fremmest vil det være skadeligt for de enkelte medarbejdere, som bliver stressede og overbelastede.

Dette vil smitte negativt af på din virksomheds image og omdømme og gøre det sværere at tiltrække ny arbejdskraft. Det vil derudover resultere i flere længerevarende sygemeldinger og i værste fald resultere i opsigelser.

Disse faktorer vil sammenlagt udgøre en stor økonomisk omkostning for din virksomhed.

 


 

Avoid the dirty dozen

I 1993 udviklede Gordon Dupont konceptet ”Avoid the dirty dozen”. Gordon Dupont var uddannet pilot, men satte sig, efter Air Ontario flyulykken, hvor 24 mennesker mistede livet, for at undersøge og analysere årsagerne til, at flyulykker opstår.

Her fandt han frem til at 80% af alle flyulykker skyldes menneskelige fejl.

Han udarbejdede derfor ”Avoid the dirty dozen” hvor han beskrev tolv af de mest almindelige menneskelige fejl, som resulterer i ulykker.

Jeg har sat mig for at skrive 12 blogposts, hvor jeg går i dybden med disse 12 menneskelige fejl og giver råd til, hvordan man kan forebygge, at fejlene opstår.

Denne artikelserie er inspireret af Mads Bruun der ud over at være flymekaniker også har bloggen Bruuns Garage samt FAA Dirty Dozen PDF.