Internt og eksternt pres i hverdagen

De fleste mennesker oplever, i større eller mindre grad, et pres i hverdagen. Næsten alle kan også nikke genkendende til den følelse, man får, når chefen siger: ”Det her skal du have klaret kl. 14.00”.

Presset kan føles intenst, specielt hvis man ved, at det ikke er realistisk at få færdiggjort opgaven til den påkrævede deadline. Denne form for pres kommer fra de eksterne omgivelser.

Men vi kan også føle os pressede, selvom vores omgivelser ikke prøver at lægge pres på os. Eksempelvis når chefen siger: ”Se om du kan få det færdigt til kl. 14.”

I denne situation føler chefen nok ikke selv, at han/hun lægger pres på, men alligevel kan man føle sig presset og nødsaget til at overholde den givne deadline.

Problemet, som opstår, uanset om presset opstår internt eller eksternt er, at vi under pres træffer nogle hurtige og ikke særlig velfunderede beslutninger. Sådanne beslutninger kan resultere i, at vi begår flere fejl.

Vi begynder at skære lidt for mange hjørner og glemmer nogle vigtige detaljer i farten. Vi bliver mere forvirrede og korte for hovedet.

Vores overskudskonto går ganske enkelt i minus, når vi er under pres og det er vores omgivelser, som betaler prisen.

Hvad kan man gøre for at minimere presset i hverdagen?

  • Følg de nedskrevne instruktioner, såsom kontrolrapporter eller manualer, slavisk. Det giver en tryghed at have noget at knytte sig til og det kan være med til at lette presset. Samtidig minimerer det risikoen for, at du begår fejl.
  • Lav en tjekliste, så du er sikker på, at du får løst alle opgaver og ikke skal bruge nætterne på at spekulere over, hvorvidt du har overset noget.
  • Planlæg din uge, så du altid har overblik over, hvilke opgaver du skal give dig i kast med.
  • Tal med dine nærmeste om, hvordan du har det og del dine tanker og bekymringer.
  • Vær ikke bange for at bede dine kollegaer om hjælp.
  • Har du fået en opgave, som du på ingen måde realistisk set kan løse til den påkrævede deadline, så tal med din chef. Alternativet er, at du begår fejl og overser vigtige detaljer.
  • Brug dine kollegaer som sparringspartnere, giv hinanden konstruktiv kritik.

 


 

Avoid the dirty dozen

I 1993 udviklede Gordon Dupont konceptet ”Avoid the dirty dozen”. Gordon Dupont var uddannet pilot, men satte sig, efter Air Ontario flyulykken, hvor 24 mennesker mistede livet, for at undersøge og analysere årsagerne til, at flyulykker opstår.

Her fandt han frem til at 80% af alle flyulykker skyldes menneskelige fejl.

Han udarbejdede derfor ”Avoid the dirty dozen” hvor han beskrev tolv af de mest almindelige menneskelige fejl, som resulterer i ulykker.

Jeg har sat mig for at skrive 12 blogposts, hvor jeg går i dybden med disse 12 menneskelige fejl og giver råd til, hvordan man kan forebygge, at fejlene opstår.

Denne artikelserie er inspireret af Mads Bruun der ud over at være flymekaniker også har bloggen Bruuns Garage samt FAA Dirty Dozen PDF.