Derfor er det ikke altid bedre at tie

”Go along to get along” er en engelsk talemåde, som betyder, at tingene glider lettere, hvis vi ikke går imod strømmen. Det er også den devise, som mange medlemmer af virksomheder arbejder ud fra.

Men hvorfor synes vi, at det er bedre at tie?

Dét spørgsmål besvarer ”Abilene paradokset” som blev introduceret af ledelseseksperten Jerry B. Harvey i hans artikel fra 1974 “The Abilene Paradox: The Management of Agreement”.[1]

Navnet på fænomenet stammer fra en anekdote i artikel, som Harvey bruger til at forklare paradokset. Anekdoten handler om en tur til byen Abilene i Texas, som han og hans kone en dag i juli måned tog sammen med hans forældre, i forældrenes gamle Buick, uden aircondition.

Ingen ønskede at tage dagsrejsen de 170 km frem og tilbage fra Coleman til Abilene igennem en støvet ørken, i en ulidelig varme, for at spise frokost på et cafeteria. Alligevel stemte alle for faderens forslag, ikke højlydt, men ved blot at tie.

Det var først, da de kom hjem, at det stod klart alle medlemmerne af familien, at ingen faktisk havde haft lyst til turen. De havde alle gjort det modsatte af, hvad de ønskede.

Abilene paradokset opstår altså, når vi tier, fordi vi tror, at vores mening er i modstrid med gruppens. Vi har nemlig ikke lyst til, at de andre ikke opfatter os som en holdspiller.

Problemet, som kan opstå, når vi vælger at tie, selvom vi er uenige, er at vi ender med at træffe uhensigtsmæssige eller uholdbare beslutninger, fordi vi ikke tør gå imod strømmen.

Dette er påvist gennem flere casestudier, at resultatet af gruppeprojekter bliver dårligere, hvis flere af gruppens medlemmer ikke ytrer sig, fordi de frygter, at deres mening er i modstrid med de andres.

En anden undersøgelse kaldet ”Silence fails”, som er foretaget af virksomheden ”The Concours Group”, påviser at ledere kan forbedre deres virksomheds evne til at eksekvere i større projekter, markant. Det kan de gøre ved at bryde tavsheden og italesætte de problemer, som ofte er årsag til, at projekterne mislykkes.

Sådan bryder du tavsheden!

  • Vær ikke bange at udtrykke dine følelser, meninger, overbevisninger på en positiv og konstruktiv måde.
  • Vær ikke bange for at udtryk din tvivl og dine betænkeligheder, ofte viser det sig, at dine kollager sidder med samme bekymringer. Kom gerne op med et andet løsningsforslag.
  • Fokusér på et problem af gangen, inden du italesætter et nyt.
  • Stol på dine kompetencer og viden på området.
  • Stol på din egen dømmekraft, og benyt dig af den, når du fornemmer, at der er noget galt med beslutningen. Måske kan din viden bakkes op af erfaringer fra andre gruppemedlemmer.
  • Afstem, hvordan I kommunikerer indbyrdes i gruppen.

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Abilene_paradox

 


 

Avoid the dirty dozen

I 1993 udviklede Gordon Dupont konceptet ”Avoid the dirty dozen”. Gordon Dupont var uddannet pilot, men satte sig, efter Air Ontario flyulykken, hvor 24 mennesker mistede livet, for at undersøge og analysere årsagerne til, at flyulykker opstår.

Her fandt han frem til at 80% af alle flyulykker skyldes menneskelige fejl.

Han udarbejdede derfor ”Avoid the dirty dozen” hvor han beskrev tolv af de mest almindelige menneskelige fejl, som resulterer i ulykker.

Jeg har sat mig for at skrive 12 blogposts, hvor jeg går i dybden med disse 12 menneskelige fejl og giver råd til, hvordan man kan forebygge, at fejlene opstår.

Denne artikelserie er inspireret af Mads Bruun der ud over at være flymekaniker også har bloggen Bruuns Garage samt FAA Dirty Dozen PDF.