communikation

Hvorfor er kommunikation overhovedet vigtigt?

En kollega fortalte mig i dag om en oplevelse hun havde, for cirka et halvt år siden.

Hun var til fredagsbar på medicinstudiet og stod i kø for at komme ind i flere timer. Hun var sammen med to veninder, en jurastuderende, en medicinstuderende og selv er hun kommunikationsstuderende.

I køen faldt vi de i snak med tre fyre, som fortalte om medicinstudiet og ligeledes fortalte min kollega og hendes veninder om deres studier.

På et tidspunkt faldt samtalen på, at de tre medicinstuderende, hendes to veninder og min kollega skulle stifte en virksomhed. Det var ikke et seriøst forslag, men blot en hypotetisk joke.

Fyren, en af de medicinstuderende, som fremlagde idéen, pegede først på min kollegas veninde, som læser medicin og sagde: ”Du kan redde liv”.

Dernæst pegede han på min kollegas anden veninde og sagde: ”Du kan være vores advokat.”

Til sidst pegede han på min kollega og sagde: ”Tja øh.. Hvad kan du.. Du kan vel øh.. kommunikere?”.

Det var ikke fyrens intention at være ond, men det stod lysende klart, at han ikke forstod meningen med kommunikation. En af fremtidens læger forstod ikke meningen med kommunikation.

Hvordan kan man redde menneskeliv, hvis man ikke kan kommunikere? Tænk hvis der opstod en misforståelse mellem en læge og en sygeplejerske, som resulterede i, at patienten fik den forkerte medicin og af den årsag døde. En så stor ulykke, som så nemt kunne være undgået, hvis man havde været i stand til at kommunikere.

Kommunikation er afgørende, uanset hvilken position du er i, men den er altafgørende, hvis du er en position, hvor fejlet kommunikation kan resultere i, at folk dør.

10 ting der styrker kommunikationen

Det kommer nok ikke som en overraskelse, at manglende kommunikation er et af de 12 punkter.

Manglende kommunikation i forhold til at formidle og modtage et budskab, eller manglende kommunikation og information i forhold til at løse en opgave.

Kun 30% af alt verbal kommunikation er forstået af både afsender og modtager. De resterende 70% husker kun det første og det sidste, der bliver sagt.

I det følgende har jeg derfor udarbejdet 10 tips til, hvordan du styrker kommunikationen med dine kollegaer og kunder.

  1. Hvad er det vigtigste: Sig altid de vigtigste ting først og gentag dem til slut.
  2. Udtryk dig klart: Udtryk dig klart og forvent ikke, at modtageren kan læse mellem linjerne.
  3. Nonverbal kommunikation: Vær opmærksom på din nonverbale kommunikation såsom kropssprog, mimik og måden du gestikulerer på. Er du ikke opmærksom på din nonverbale kommunikation, kan du komme til at sende uønskede signaler til modtageren. Glemmer du eksempelvis at holde øjenkontakt, når du er i dialog med andre mennesker, kan dette tolkes som om, du ikke er interesseret og tilstedeværende i samtalen.
  4. Nærvær: Vær nærværende og til stede i dialogen
  5. Vær en god lytter: De fleste mennesker anser sig selv som gode lyttere, men bruger alligevel det meste af andres taletid på at tænke over, hvad de selv vil sige, når det bliver deres tur igen.
  6. Tjekliste: Lav tjekklister, så du kan checke en opgave af listen, når du har udført den. På den måde sikrer du, at du husker alle dine opgaver.
  7. Informer dine omgivelser: Det er vigtigt, at du altid informerer dine omgivelser om, hvilke opgaver du arbejder på og hvor langt du er med dem. Dette gælder både din chef og dine kunder. Det giver dem en stor tryghed, at du sørger for at holde alle omkring dig opdaterede. Det er ikke nok, kun at give en update, når du har løst en opgave, du skal også holde dem opdaterede løbende i processen.
  8. Tænk på dit medie: Hvem er det du kommunikerer med? Din kommunikation skal afspejle jeres relation. Kommunikerer du eksempelvis med en ven eller kollega, er tonen måske mere uformel, mens den overfor en kunde er mere formel. Dette er også vigtigt at have mediet in mente, når du kommunikerer på skrift. Nuancer såsom ironi, glæde eller sarkasme kan være svære at opfange på skrift og du risikerer let at blive misforstået.
  9. Tag ansvar: Effektiv kommunikation betyder, at du er nødt til at tage ansvaret på dig, hvis du har begået en fejl.
  10. Konstruktiv kommunikation: Det er vigtigt altid at holde en ordentlig tone, når du kommunikerer, også selvom du måske er vred eller skuffet. Er du ikke i stand til dette, risikerer du nemlig, at modtageren ikke lytter til dit budskab, fordi vedkommende føler sig overfuset.

 


 

Avoid the dirty dozen

I 1993 udviklede Gordon Dupont konceptet ”Avoid the dirty dozen”. Gordon Dupont var uddannet pilot, men satte sig, efter Air Ontario flyulykken, hvor 24 mennesker mistede livet, for at undersøge og analysere årsagerne til, at flyulykker opstår.

Her fandt han frem til at 80% af alle flyulykker skyldes menneskelige fejl.

Han udarbejdede derfor ”Avoid the dirty dozen” hvor han beskrev tolv af de mest almindelige menneskelige fejl, som resulterer i ulykker.

Jeg har sat mig for at skrive 12 blogposts, hvor jeg går i dybden med disse 12 menneskelige fejl og giver råd til, hvordan man kan forebygge, at fejlene opstår.

Denne artikelserie er inspireret af Mads Bruun der ud over at være flymekaniker også har bloggen Bruuns Garage samt FAA Dirty Dozen PDF.