Multi-Cultural Office Staff Sitting Having Meeting Together

Respekt for arbejdspladsen 

Når vi først er begyndt at have respekt for vores tid, os selv og andre, er det tid til at kigge lidt ud ad og se på arbejdspladsen. Udover at vi selvfølgelig ikke skal ødelægge inventar, misbruge kantine ordningen, eller sidde og spille World of Warcraft, når vi arbejder hjemmefra, er der faktisk også andre måder at vise respekt for sin arbejdsplads på.

Det er dog vigtigt allerede nu at slå fast, at hvis ikke arbejdspladsen respekterer dig, altså giver dig ro til at arbejde, giver dig mulighed for i et trygt rum at tale åbent, ja så er den respekt, som jeg taler om, ikke så nem at få frem.

Igennem de forrige artikler om respekt, har jeg beskrevet, hvordan man kan lave et rum, hvor medarbejdere og ledere kan føle sig trygge og dele vigtig viden med respekt for det enkelte menneske.

Hvordan viser vi så respekt for arbejdspladsen i dette rum?

Den vigtigste respekt vi kan vise vores arbejdsplads, er at lære af vores fejl.

Det lyder måske nemt nok, men det viser sig at være meget sværere end vi tror. Det skyldes, at vi ofte er blinde over for vores egen fejltagelser, da vores hjerne helt automatisk prøver at beskytte os mod kritik og ubehagelige oplevelser. Det gør den ved, at den fortæller os en historie om, hvorfor det er ok at vi har begået fejlen og at det faktisk ikke rigtig var en fejl.

Fejltyper

Fejl kan inddeles i 4 kvadranter. På X-aksen til venstre har vi gamle fejl og til højre de nye fejl. På Y-aksen har vi øverst gode fejl og nederst dumme fejl.

  • Gamle fejl

Gamle fejl er dem vi har set, eller har begået før, ofte mange gange før, da vi er blevet totalt blinde over for dem

  • Nye fejl

Det er fejl vi aldrig har set før

  • Dumme fejl

Dumme fejl er dem, hvor lidt sund fornuft kunne have forhindret os i at begå fejlene.

  • Gode fejl

Gode fejl er de dem, som vi ikke kunne have regnet ud eller forudset. Disse fejl giver personen, der har begået fejlen, mulighed for at lære noget nyt om det system man arbejder i, og for at forbedre systemet, så fejlen ikke opstår igen.

De eneste fejl, som er gode for virksomheden, er nye-gode fejl.

Alle andre bør ikke forekomme og kan elimineres, hvis vi skaber trygge rammer for at lære om os selv.

Respekten for arbejdspladsen

Når vi respekterer vores arbejdsplads, så er vi åbne og parate til at lære af vores fejl, hvilket er vigtigt, da fejl altid leder til problemer senere hen.

Fejl såsom fejlestimering, glemte tilbagemeldinger, tidsoptimisme, undervurdering af evner, manglende evne til at spørge om hjælp mv. er alle med til at forsinke og tilbageholde afdelinger og hele virksomheder. Det er derfor vigtigt, at vi respekterer hvor vigtigt det er for vores egen og kollegaernes job, at vi lærer af vores fejl.

Vi skal lære at se vores gamle og til tider dumme fejl, som vi begår igen og igen. Det kan ofte være en smertefuld proces at gå igennem det, da det er fejl som i nogle tilfælde er blevet en integreret del af vores identitet.

Når vi har arbejdet os igennem alle de gamle dumme fejl, så vil vi begynde at opdage nye fejl vi begår, og derved flytter vi os fremad sammen med hele arbejdspladsen.

Resultatet

Når vi lærer af vores fejl og respekterer behovet for gennemsigtighed, sker der en del interessante ting på arbejdet. For det første bliver atmosfæren mere rolig, da ingen skal skjule og bortforklare ting mere.

Vi begynder at nå mål, da vi jo har lært af vores fejl omkring estimeringer og evner.

Vi giver tilbagemeldinger til andre interessenter, da vi ikke har noget at skjule, fordi fejlene er fremme i det åbne.

Hvordan lyder det?