Stressed Man Working At Desk In Busy Creative Office

Hvorfor selvrespekt er afgørende for dit arbejdsliv og din livsglæde!

At respektere sig selv, altså at have selvrespekt, er uden tvivl noget som de fleste mennesker mener de rigtig gode til. I mit arbejde med medarbejdere og ledere har jeg dog, til mit store chok, måtte opdage, at den måde som vi arbejder på i dagens Danmark, ikke ligefrem er en måde, der udstråler selvrespekt.

Ofte vil folk, når jeg taler med dem om respekt, mene at de respekterer sig selv og hinanden.

Men når jeg observerer et mandagsmøde, taler med medarbejdere eller ledere, så opdager jeg, at folk glemmer at respektere deres egne behov.

Denne manglende selvrespekt er ikke det samme som, at de har dårligt selvværd eller selvtillid. Snarere er det et udtryk for, at de glemmer deres egne behov, fordi de er mere fokuserede på at kunne yde et godt stykke arbejde og levere det, som de rent faktisk er ansat til.

Hvordan skal vi tale om selvrespekt

Det starter med at indse, at vi ikke respekterer os selv. Den bedste måde, jeg har fundet til at gøre dette på, er ved at forstå vores egne behov. Når det er helt tydeligt hvad vores behov er, så bliver det nemmere at tale om, hvilke af disse behov der ikke bliver opfyldt, fordi vi har glemt at have respekt for os selv (og vores behov).

For at kunne tale om disse ting, er ro og nærvær nødvendigt. Noget som kan være svært at finde i en fortravlet hverdag, hvor vi har tusind ting vi skal nå og hvor vi hele tiden prøver at følge med den lavine af opgaver, der kontinuerligt vælter ned i hovedet på os.

Sikre tegn på manglende selvrespekt

Det mest udbredte tegn på, at folk glemmer at respektere deres egne behov er, at de siger ja til en opgave, uden at vurdere om opgaven passer til dem og om de har tid og muligheden for at løse den.

Grunden til dette er, at de fleste ikke har lyst til at blive opfattet, som en der ikke spiller med på teamet. En anden årsag skal måske findes i, at de ikke vil fremstå dumme og uvidende, selvom de ikke er sikre på om de kan løse opgaven.

Ofte medfører den manglende evne til at vurdere om man har tid til en opgave (eller er den rette), at man bliver nødt til at arbejde længe, om aftenen eller i weekenden. Det er et sikkert tegn på, at man glemmer at have respekt for sig selv (og sin familie).

Der er selvfølgelig tidspunkter i ens liv, hvor det er nødvendigt at nikke den en skalle og arbejde længe, men her er det måske netop i respekt for sig selv, fordi man gerne vil have et projekt færdig til tiden.

Det vigtige er, at man vælger de ud fra en forståelse af, hvilke omkostninger det har for en selv og ens omgivelser.

En mere skjult måde, man kan glemme at respektere sig selv på, er ved ikke at få spurgt ind til opgaven.  Det er vigtigt at forventningsafstemme og det tager tid og nærvær. Noget som man i en organisation med manglende respekt ofte ikke føler man har, det påvirker organisationens opgaver, når de ind i mellem sidder med opgaver, som de ikke forstår. Det kan både være i forhold til hvad opgaver indebærer, men også i forhold til hvad det forventede resultat er.

Begge dele medfører et øget stressniveau, da man vil begynde at bekymre sig over hvorvidt man løser opgaven korrekt.

En sidste ting, som typisk afspejler hvor meget selvrespekt en person har, er hvor ofte personen ændrer sine planer. De fleste mennesker har brug for ro og forudsigelighed og for at kende deres opgaver et stykke ud i fremtiden, for at kunne yde en ekstra god indsats.

Ofte vil folk uden selvrespekt hoppe fra opgave til opgave og hele tiden tage sig af den sidst tilkomne, eller den der ”støjer” mest. Det som Stephen Covey betegner ”ikke vigtige haster opgaver” i sin bog ”7 gode vaner”.

Forståelse for dine behov

Hvis du vil lære at have respekt for dig selv på arbejdspladsen, så er det første skridt, at du forstår de behov du har.

Dine behov vil altid være afhængige af den stilling og de opgaver du har, men der er flere behov, som går på tværs af alle stillinger.

Dit vigtigste behov er at levere et ordentligt stykke arbejde. Her mener jeg ikke et ”godt nok”, som er det de fleste går og leverer til hverdag, faktisk viser det sig, at de fleste mennesker har et dybt behov for at levere noget, som er af fantastisk kvalitet.

Når du leverer noget, som er det bedste du kan, i stedet for noget som er ”godt nok”, giver det dig selvtilfredshed, ro og en følelse af at have opnået noget. Alle følelser som leder til mindre stress og mere ro.

Forudsætningerne for at kunne levere et godt stykke arbejde

For at kunne levere et fantastisk stykke arbejde, er der en del behov, som skal være opfyldt.

Først og fremmest er det vigtigt, at man har ro til at fordybe og koncentrere sig, og til at komme i flow.

De fleste videns tunge opgaver, som bliver løst på danske arbejdspladser, kræver at den person der udfører opgaven, er i flow.

Flow kræver 15-30 minutter at komme i og hvis man bliver forstyrret i flow, koster det i gennemsnit 25 minutter at finde tilbage til der hvor man var. Det betyder, at man mister 25 minutters produktionstid hver gang en kollega taler til en, telefonen ringer, eller der kommer en e-mail alert, som man reagerer på.

Et andet behov, som vi alle har, og som er nødvendigt for, at vi kan levere fantastiske resultater, er forudsigelighed. Hvis vi ikke ved hvad vi skal løse af opgaver, når vi er på vej på arbejde, kan vi ikke mentalt forberede os. Vi mister derved en hel masse tid om morgenen, tid som vi aldrig får igen.

Hvis vi skifter plan i løbet af dagen, er vi også nødt til at kontekstskifte. Derved giver vi igen afkald på muligheden for at løse opgaverne tilfredsstillende.

Hvordan laver vi en struktur der fostrer selvrespekt?

Det første skridt er at anerkende, at der foreligger et problem!

Det er heldigvis et problem, der er nemt at løse.

Først og fremmest er forståelsen og respekten for vores behov vigtig, da det er gennem denne forståelse, at vi bliver i stand til at sikre hele virksomhedens overlevelse og mulighed for at levere fantastiske resultater.

Den ændring, som jeg har set give mest selvrespekt, både hos ansatte og ledere, har absolut været når et team har aftalt, at de ikke må forstyrre hinanden i løbet af dagen. Dette må gerne være med et visuelt kue, såsom høretelefoner eller en lampe, der kan lyse rødt/grønt.

Det er dog vigtigt at pointere, at det visuelle kue i sig selv ikke er nok. Det er nødvendigt, at man har forståelsen for, hvordan behov fungerer. Denne forståelse gør det lettere for os at sige nej til en kollega, der kommer med en opgave, da den anerkender, at det er i orden at sige ”nej jeg er midt i en opgave, som kræver flow”.

Det er samtidig en god idé at indføre et ugentligt møde, hvor man forventningsafstemmer. Ved mødet taler man om, hvad man kan nå og hvad man ikke kan nå i løbet af ugen, og om de mål, der er opsat for ugen. Det vil gøre det meget nemmere for alle på holdet at opnå selvrespekt, idet de ikke har tvivl om, hvilken indsats de skal yde.

Resultatet af selvrespekt

Når menneskerne i en virksomhed får mere respekt for dem selv, sker der en masse imponerende ændringer. Ændringer som både afspejles i virksomhedens resultater og kvaliteten, men også i måden hvorpå menneskerne oplever hverdagen på.

Det er altid rart at se et team levere bedre resultater og i højere kvalitet. Det er endnu bedre at se et hold af mennesker begynde at tale til hinanden, med respekt i stemmen. At observere, hvordan de lyser op i øjnene og hvordan de tør sige fra og bekæmpe stress.

At se hvordan de, gennem en forståelse for behov og en nyfunden selvrespekt, kan få en væsentlig mere rolig dag, hvor de kan gå til tiden, samtidig med at de når det, der skal nås.

For hvem vil ikke godt arbejde et sted, hvor man bliver respekteret og hvor det er ikke bare i orden at sige fra, men hvor det faktisk er forventet af dig, at du gør det?